• Kontaktpersoner
  • Regnskap
  • Varemerker
  • Kontorer
  • Søkeord

VG

Verdens Gang AS er en mediebedrift med avisutgivelse som hovedformål. Avisen Verdens Gangs formål er å være partipolitisk og økonomisk uavhengig dagsavis for hele landet. Grunnleggende retningslinjer for Verdens Gang er fastlagt ved etableringen i 1945. Det skal derfor være avisens oppgave å bygge bro over motsetninger i samfunnet og å dempe politisk strid som ikke er begrunnet i ideologiske forskjeller. Dette ser avisen som et mål også på det internasjonale plan gjennom sitt positive syn på mellomfolkelig samarbeid. I enhver sammenheng vil avisen kjempe mot ytterliggående samfunnsnedbrytende tendenser. Avisen bygger på humanistiske idealer og de grunnleggende demokratiske verdier. Verdens Gang AS skal drives på grunnlag av sunne forretningsmessige prinsipper, med sikte på å trygge arbeidsplassene, og med lønnsomhet for den samlede virksomhet som mål. Selskapet har også som formål å utøve annen beslektet næringsvirksomhet og alt hva som står i forbindelse med dette, herunder sama

Det kreves at du har tilgang til tjenesten for å få sett disse informasjonselementene.

Kontakt oss for mer informasjon

  • Relaterte treffKontaktinfo