NAV Vestby ombygging, vinduer og dører

Oppdragsgiver: Vestby Kommune Org.nr: 943485437
Telefon: 64980100
Web: www.vestby.kommune.no E-post: post@vestby.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90550995
Primær kontakt: Lars Haga
Primær kontakt e-post: lars@hagahagensen.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Vestby
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Bygningen rommer i dag kontorer for NAV Vestby og det planlegges ombygging av to hovedetasjer samt kjelleretasje. Vinduer skal byttes i begge hoved etasjer, solavskjerming skal de- og remonteres sammen med persiennekasser og beslag.Denne beskrivelsen omfatter bytte av eksisterende vinduer for de gjeldende areal inkl. de- og remontering av solavskjerming, samt leveranse av nye inngangsdører. Arbeidene skal koordineres med den valget entreprenør for bygg (egen entreprise).
Bransje(r): 13784 - Inngangsdører | 3670 - Vinduer
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no