NAV Vestby ombygging, bygningsmessige arbeider

Oppdragsgiver: Vestby Kommune Org.nr: 943485437
Telefon: 64980100
Web: www.vestby.kommune.no E-post: post@vestby.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90550995
Primær kontakt: Lars Haga
Primær kontakt e-post: lars@hagahagensen.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Vestby
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Bygningen rommer i dag kontorer for NAV Vestby og det planlegges rehabilitering og ombygging av to hovedetasjer samt kjelleretasjen.Arealene skal rives innvendig for de fleste konstruksjon også for de tekniske installasjoner elektro, sanitær og ventilasjon.Det skal etableres ny hovedinngang og rømningsvei.Denne beskrivelsen omfatter alle innvendige rivearbeider, bygningsmessige arbeider med oppbygging av gulvbelegg, modul- og faste vegger, maling, t-profilhimling samt leveranser av innvendige dører, glassfelt og resepsjonsløsning.Vinduer skal byttes i begge etasjer inkl. utforinger og belistning, solavskjerming skal de- og remonteres sammen med persiennekasser og beslag, dette vil gjennomføres i egen entreprise.Tilbyder skal i byggefasen være Hovedbedrift og styre mottakskontroll, HMS-vernearbeider med befaringer, risikovurderinger i planlegging og gjennomføring, sluttkontroll.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 2176500 - Byggentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no