Strategisk støykartlegging av IED-bedrifter 2017

Oppdragsgiver: Miljødirektoratet Org.nr: 974751550
Web: E-post: www.naturoppsyn.no
Kontaktpunkt: +47 92228225
Primær kontakt: kaisa gjertsen
Primær kontakt e-post: kaisa.gjertsen@miljodir.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Miljødirektoratet inviterer med dette støy- og akustikkonsulenter til å gi tilbud på støykartlegging av IED- bedrifter i de byområdene som omfattes av den strategiske støykartleggingen for år 2017. Det er i alt 83 IED-bedrifter, som ligger innenfor ovennevnte byområder, og som herved skal kartlegges. Oppdraget legger opp til at konsulenten jobber selvstendig, dvs. at det er viktig at konsulenten har erfaring fra støykartlegging av industribedrifter. Av de 83 bedriftene som her skal kartlegges vil det sannsynligvis være et flertall hvor det ikke er behov for en omfattende utredning. Eksempler på støysonekart og hvilke beregningsmetoder som skal benyttes er vist i veilederen til støyretningslinjen, M-128, kap. 9.7.
Bransje(r): 7001190 - Støykonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Se konkurransegrunnlag
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no