Fv. 48 Lillesandsveien, fortau, sykkelfelt

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region sør Org.nr: 974732076
Web: www.vegvesen.no E-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 38121599
Primær kontakt: Siri Vevstad
Primær kontakt e-post: siri.vevestad@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Konkurransegrunnlaget gjelder utvidelse av eksisterende fv48 til også å omfatte tosidigfortau- og sykkelfelt. Strekningen er ca. 700 meter lang og er lokalisert fra rundkjøring påGrøm ved Kiwi til kryss fv420 Vesterled ved Betania menighetssenter/ bussterminal.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no