1139601 Nasjonalgalleriet fasader K 202 Vindusrehabilitering

Oppdragsgiver: Statsbygg Hovedkontor Org.nr: 971278374
Telefon: 81555045
Web: www.statsbygg.no E-post: postmottak@statsbygg.no
Primær kontakt: Lars-Henrik Milert
Primær kontakt e-post: lars-henrik.milert@statsbygg.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:Prosjektnummer:1139601Prosjektnavn: Nasjonalgalleriet fasade 2017Om tilbud på entreprise: Rehabilitering av vinduerDet er behov for vindusrehabilitering av flere årsaker især grunnet fuktskader, særlig i nedre deler av vinduene på Nasjonalgalleriet. Arbeidene skal utføres uten at vinduer fjernes fra bygget.Bygget er omfattet av Verneklasse 1 og det stilles derfor store krav til entreprenørens erfaring med tilsvarende arbeider.
Bransje(r): 3670 - Vinduer | 99902 - Fasadeentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no