Profileringsartikler

Oppdragsgiver: Direktoratet for arbeidstilsynet Org.nr: 974761211
Telefon: 73199700
Web: www.arbeidstilsynet.no E-post: direktoratet@arbeidstilsynet.dep.no
Kontaktpunkt: +47 73199700
Primær kontakt: Trond Erlend Rotabakk
Primær kontakt e-post: trond.erlend.rotabakk@arbeidstilsynet.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Arbeidstilsynet er en statlig etat med ca. 630 ansatte, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. Arbeidstilsynet har også oppgaver i forhold til enkelte andre lover, hvorav ferieloven og deler av tobakkskadeloven er de viktigste. Arbeidstilsynet har videre tilsyn med studentenes læringsmiljø ved universitet og høgskoler. Utlendingsloven og allmenngjøringsloven gir Arbeidstilsynet ansvar og myndighet hva angår tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.Oppdragsgiver ønsker gjennom denne konkurransen å inngå rammeavtale med én leverandør som kan levere et bredt spekter av ulike profileringsartikler og som kan hjelpe oss med å synliggjøre Arbeidstilsynets merkevare og satsninger til definerte målgrupper.
Bransje(r): 7002142 - Profileringsutstyr
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Se konkurransegrunnlag
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no