ANSK-2679-17 Håkon Sheteligs plass 10 - fasaderehabilitering

Oppdragsgiver: Universitetet i Bergen Org.nr: 874789542
Telefon: 55580000
Web: www.uib.no E-post: post@uib.no
Primær kontakt: Henriette Dale Bråthen
Primær kontakt e-post: Henriette.Brathen@uib.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Universitetet i Bergen ønsker ved seksjon for innkjøp å innhente tilbud på tak og fasaderehabilitering for Håkon Shetelingsplass 10 Dette restaureringsprosjektet omfatter utvendig fasader, tak samt vinduer.Arbeider skal gjenomføres i forskjellige etapper hvor tårnbygget skal restaureres i første etappe.Trinn to er opsjon, se dok. «Masser05 - Komplett_opsjon»For ytterligere informasjon om anskaffelsens omfang og innhold vises det til oppdragivers beskrivelse.
Bransje(r): 99902 - Fasadeentreprenører | 7002735 - Takentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no