Vikhagan nærlekeplass og park

Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune Org.nr: 841088832
Telefon: 32232500
Web: www.nedre-eiker.kommune.no E-post: post@nedre-eiker.kommune.no
Primær kontakt: Steinar Buttedal
Primær kontakt e-post: steinar.buttedal@nedre-eiker.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Nedre Eiker
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Vikhagan park skal endres og det skal anlegges ny nærlekeplass i parken.Tjenestens omfang.Konkurransen gjelder avtale om levering av anleggsgartnertjeneste.  Anskaffelsens verdi anslåes til: NOK 3000000  eks mva pr år.     For nærmere informasjon viser vi til kravspesifikasjonen.OpsjonOppdragsgiver skal ha opsjon på amfiet. For nærmere beskrivelse vises til kravspesifikasjonen.
Bransje(r): 0141020 - Anleggsgartnere | 9654 - Anleggsgartnere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no