Overvaking og adgangskontroll til Flora Hamn KF

Oppdragsgiver: Flora Hamn KF Org.nr: 974761521
Telefon: 57756740
Web: www.florahamn.no E-post: hamn@flora.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91359670
Primær kontakt: Tore Dammerud
Primær kontakt e-post: tore@dammerudkompetanse.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Flora
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Oppdragsgjevar vil gjennom denne anskaffinga kjøpe komplett overvakingssystem og adgangskontrollsystem, som skal erstatte dagens system frå 2004 som er på Fugleskjærskaia Hamneterminal i Florø(ISPS-terminal). Oppdraget gjeld levering, montering og idriftsetting av anlegg. Dette for å sikre oppdragsgjevar ein oppdatert og moderne form for overvaking og sikker og logga adgangskontroll til definerte område slik dei framkjem i kravspesifikasjonen. I tillegg ynskjer oppdragsgjevar at systema skal kunne utvidast med fleire kamerapunkt og portar når/dersom behovet skulle melde seg, og ein har også opsjon på kjøp/utviding av systemet i avtaleperiode.
Bransje(r): 5171050 - Alarm- og signalanlegg | 6001850 - Adgangskontrollsystemer | 1908 - Adgangskontroll
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Pris er ikke det eneste tildelingskriteriet, og samtlige kriterier er oppgitt bare i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Se konkurransegrunnlag
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no