Veg og VA-anlegg Hegnavegen Trinn II

Oppdragsgiver: Hol kommune Org.nr: 944889116
Telefon: 32092100
Web: www.hol.kommune.no E-post: postmottak@hol.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 92688077
Primær kontakt: Liv A. Lunder
Primær kontakt e-post: Liv.A.Lunder@hol.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Buskerud, Kommune: Hol
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Hol kommune skal videreføre tiltaket med utbedring av Hegnavegen der det etableres gang- og sykkelveg/fortau i tillegg til at eksisterende VA-ledningsnett rehabiliteres. I tillegg føres det frem ny hovedledning for vann (Ø225). Det skal etableres 2 tørrmurer på ca. 300 m2. I tillegg skal det etableres forstøtningsmur i betong ca. 200 m2 samt et brufundament for planlagt gangbru over jernbanen.
Bransje(r): 7001236 - Veikonsulenter | 12401200 - VA-konsulenter | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no