Feiing av kommunale veger og plasser, 2017-2021

Oppdragsgiver: Ringebu kommune Org.nr: 939864970
Telefon: 61283000
Web: www.ringebu.kommune.no E-post: post@ringebu.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61283000
Primær kontakt: Roger Skansgård
Primær kontakt e-post: roger.skansgaard@ringebu.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Ringebu
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Vårrengjøring, herunder feiing, av kommunale gater, fortau, gang- og sykkelveger, parkeringer og kommunale eiendommer med mer. Rammeavtale på 5 år, uten opsjoner.
Bransje(r): 4523030 - Veivedlikehold | 68425 - Veivedlikehold
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.02.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no