Mobilt vakthold, Bygdøy - Tilbudskonkurranse

Oppdragsgiver: Stiftelsen Norsk Folkemuseum Org.nr: 970010815
Telefon: 22123700
Web: www.norskfolkemuseum.no E-post: post@norskfolkemuseum.no
Kontaktpunkt: +47 22123700
Primær kontakt: Tormod Kaaløy
Primær kontakt e-post: tormod.kaaloy@norskfolkemuseum.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Stiftelsen Norsk Folkemuseum heretter kalt NF, ønsker med dette å invitere til konkurranse om levering av mobilt vakthold på Bygdøy for flere museer og institusjoner. Oppdraget vil gjelde for flere museer og institusjoner på Bygdøy, men NF vil stå som kontraktspartner.Formålet med anskaffelsen er å etablere en avtale som dekker de deltakende museer og institusjoners behov for overvåkning og tilsyn som sikrer disse mot brann, tyveri, hærverk og annen skade.
Bransje(r): 61592 - Vaktselskaper
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Se konkurransegrunnlag
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 17.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no